HOME News Team Legends Contacts
Pavel Závodník "Pavel" Narozen v Praha 11/10/1964

Pavel odešel tragicky, v pouhých 40 letech, v dobe, kdy chybelo už jen pár zápasu do konce sezóny 2004/05. Prijel teprve pred rokem, ale vypadalo to, jakoby byl odjakživa jedním z nás. Byl to nádherný clovek, velmi laskavý, oddaný a vždy s trošku melancholickým úsmevem na rtech. Bylo krásné být v jeho spolecnosti, bylo krásné být spolecne s ním na fotbalovém hrišti.

Hrál obránce, avšak mel šikovné nohy a velkou ránu jako záložník. Umel používat svoji sílu a mohutnou postavu, bohužel krehkou, s velkou jemností a presností. Pro Eurocom3 byl velmi duležitou posilou, opravdu spoluhrácem v tom nejlepším smyslu slova.

Mel ten vzácný dar umet prispet prirozene a bez velkého hluku k vytvárení a usazování tech pozitivních pocitu které tvorí hlavní pojivo každé skupiny. Bylo by bývalo krásné s Pavlem zestárnout, zajít na pivo (no, možná i na víc), poklábosit o fotbale a konecne, s chutí se s ním zasmát.

Pavel nás neocekávane opustil jedné jarní noci, pár mesícu po narození jeho krásné holcicky. My všichni jsme ztratili prítele a spoluhráce, malá Sára bájecného tátu.